Sound of Hope je nastao prvo kao Youtube kanal, a onda su Bića Svjetlosti šapnula da treba prerasti u web stranicu, zaživjeti punom Svjetlošću i udahnuti Ljubav svima.

Sound of Hope sukreira ljepši život, spaja boje i glazbu, stvara vođene meditacije, uči smoosnaživanju i voljenju Sebe, spaja Bića Svjetlosti poput anđela sa čovjekom, iscjeljuje intuitivno i započinje Iskru koja se pretvara u Svjetlost vidljivu čak i iz Svemira.

Sound of Hope je uz podršku Bića Svjetlosti i ovozemaljskih anđela koji pomažu u stvaranju audio-vizualnih materijala kreirala Isabella Avara.

Isabella je moje zemaljsko ime, a Avara moje duhovno. Isabella na talijanskom znači „predana Bogu“, a ime Avara nosi ona koja štiti, u koju se može imati povjerenja. U Sanskritu  Avara znači najmlađa, drugo ime za Paarvati.

Zaborav je izgnanstvo

Prisjećanje je iskupljenje

Prisjeti se tko ti zaista jesi