Voda

Voda je najvažniji kemijski spoj na Zemlji bez kojega život u postojećem obliku nije moguć. Zauzima više od dvije trećine Zemljine površine. Uloga vode je mnogoznačna. Ona je ključna potreba, … Nastavi čitati Voda